Uroczysko Buczyna

Uroczysko Buczyna

W dniu 26 marca odbył się pierwszy w tym roku, a trzeci w ogóle spacer przyrodniczy. Celem stał się zespół przyrodniczo-krajobrazowy Uroczysko Buczyna zlokalizowany na granicy Chorzowa, Katowic i Rudy Śląskiej. Jest to miejsce o unikatowych walorach przyrodniczych. Znajduje się tu świetnie zachowany płat kwaśnej buczyny niżowej z wiekowymi bukami.

Na początku jednak, zaraz przy granicy zespołu mieliśmy okazję oglądać zbiorniki w nieckach osiadania. Jest to element krajobrazu charakterystyczny dla obszaru Górnego Śląska. W wyniku szkód górniczych teren obniża się i powstają nieduże, płytkie zbiorniki wodne. Często osiadaniu ulegają zadrzewienia. Drzewa nie wytrzymują zalania wodą i obumierają tworząc las charakterystycznych „szkieletów”

17424835_1638285689529807_768934511570168731_n
zbiornik w niecce osiadania zarastający trzciną zwyczajną i pałką szerokolistną (fot. Marek Mendel)
3
obumarłe olsze czarne wystają z wody (fot. Dominika Wilczek)

Głównym punktem wycieczki był starodrzew bukowy. Była tu okazja do rozmów na temat różnic między lasem pierwotnym, naturalnym i gospodarczym. Uczyliśmy się również korzystać z map leśnych– odnajdować nasze położenie, granice oddziałów leśnych i odczytywać z nich wiek i skład drzewostanów.

7
opowieści o bukach (fot. Dominika Wilczek)
17523394_1638285549529821_5848210465634963471_n
pod wielkim bukiem (fot. Marek Mendel)
17523529_1638286296196413_3620180296167974512_n
starodrzew bukowy (fot. Marek Mendel)
5
sposoby znakowania granic oddziałów leśnych – słupki działowe i niebieskie pasy na drzewach (fot. Dominika Wilczek)
3
określamy nasze położenie na podstawie mapy leśnej (fot. Dominika Wilczek)
mapa
mapa leśna nie jest taka straszna na jaką wygląda! (fot. Dominika Wilczek)

Gdy mowa jest o lasach naturalnych, ważnym ich składnikiem jest obecność martwego drewna, które świadczy o o zróżnicowanym, wieku drzewostanu i naturalności procesów w nim zachodzących. Jednocześnie martwe drewno jest istotnym siedliskiem i źródłem pokarmu dla wielu organizmów. Jego obecność znacząco zwiększa bioróżnorodność.

Udało nam się trafić na położony pień martwego buka w wysokim stopniu rozkładu. Była to okazja do obserwacji wpływu śmierci drzewa na ekosystem. W buczynie, gdy wykształcone są liście na drzewach, do dna lasu dociera bardzo mało światła. Ogranicza to możliwość rozwoju roślin. W momencie, gdy przewraca się umierające drzewo, w koronach powstaje luka, która umożliwia dotarcie większej ilości promieni światła.  Następuje wtedy eksplozja rozwoju. Wszystkie rośliny, w tym siewki drzew ścigają się, pnąc w górę i starając zagłuszyć konkurentów.

17523393_1638286099529766_5030895274382694002_n
luka w drzewostanie – wyjątkowy ekosystem (fot. Marek Mendel)

Ciekawostką była znaleziona budka, która spadła z drzewa. Okazało się, że jest to budka dla nietoperzy. Była to idealna okazja do zaprezentowania jej budowy i obejrzenia z bliska. Nietoperze to sprzymierzeńcy leśników, gdyż wyłapują owady – szkodniki. Niestety w lasach gospodarczych nie ma zbyt wielu dziuplastych drzew, w których mogłyby się chronić. Dlatego często rozwieszane są tego typu budki.

17554407_1638286722863037_7262925211653335699_n
budowa budki dla nietoperzy (fot.  Marek Mendel)

Na zakończenie przeprowadzony został krótki konkurs ze zdobytej wiedzy, a zwycięzcy otrzymali przewodniki rowerowe i chusty przekazane przez Urząd Miasta Katowice.

6
Nauka nie poszła w las – zwycięzcy konkursu wiedzy (fot. Dominika Wilczek)

W związku z tym, że Uroczysko Buczyna odwiedziliśmy na przedwiośniu, nie udało nam się zaobserwować kwitnących roślin, a w szczególności gatunków charakterystycznych dla buczyn oraz tzw. wskaźników starych lasów. Będzie jednak do tego świetna okazja, gdyż już w kwietniu odwiedzimy buczyny w rezerwacie Segiet.

W spacerze brało udział aż 36 osób i 4 fantastyczne psiaki! Dziękuję wszystkim za obecność i do zobaczenia!

 


2 thoughts on “Uroczysko Buczyna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *